Paletové zásilky

Balíkobot podporuje paletové zásilky pro všechny dopravce.

U paletových zásilek je potřeba zadat jednotlivé manipulační jednotky a jejich počet.

  1. U konkrétního dokladu vyberete službu pro paletovou přepravu – např. PPL Firemní paleta.
  2. V parametrech zásilky zvolíte počet balíků v rámci zásilky.
  3. V parametrech jednoho každého balíku vyberete typ manipulační jednotky (např. paleta) a zadáte počet kusů manipulační jednotky v rámci tohoto balíku (např. 3).
  4. Můžete doplnit i další údaje – váhu balíku, rozměry, objem atd.
  5. Kliknete na tlačítko Použít.

Tímto postupem zadáte údaje o manipulačních jednotkách a pak můžete vytvořit štítek.

Na obrázcích výše máte tedy dvoubalíkovou zásilku – první balík se skládá ze tří palet a druhý balík se skládá ze čtyř IBC.

Pokud potřebujete podrobné údaje (váhu, rozměry atd.) zadat pro jeden každý kus manipulační jednotky, tak si jako počet balíků zvolíte celkový počet manipulačních jednotek (v našem případě tedy 3+4=7). A pro každý balík (= manipulační jednotku) si pak zadáte podrobné údaje.

ADR zásilky

U dopravců, kteří podporují režim přepravy ADR, je možné vyplnit tabulku ADR položek.

Každý balík může obsahovat více ADR jednotek. V parametrech zásilky si pro každý balík zadáte ADR položky, které jsou v tomto balíku obsažené:

  • ADR jednotku
  • ADR manipulační jednotku
  • Počet ADR jednotek
  • Váhu, popř. další údaje

Pokud u nějakého balíku nechcete ADR jednotky zadat, tak tabulku necháte prázdnou.

Pokud se vám seznam ADR jednotek nezobrazuje, tak doporučuji načíst číselník dopravců.

Obsah